• Basiscursus BHV - EHBO -Ploegleider - Reanimatie
• Herhalingscursus BHV - EHBO -Ploegleider - Reanimatie
• In-Company trainingen
• Ontruimingsplannen & -oefeningen
• Workshop omgaan met kleine blusmiddelen
• E-learning
• VCA
ASAP - As safe as possible
De Els 5
7361 ED Beekbergen

@: info@assafeaspossible.nl
T: 055 50 60 201
M: 06 533 699 67

Bedrijfshulpverlening

Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) is opgeleid om in geval van nood de werknemers en gasten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV-er hoe hij/zij bij een incident eerste hulp moet verlenen en hoe een ontruiming te coördineren. Een BHV-er kan onder andere reanimeren en verbanden aanleggen.

As Safe As Possible heeft voor u meerdere cursussen en trainingen waarmee uw bedrijf aan de wettelijke verplichting voor bedrijfshulpverlening kan voldoen.

Basiscursus BHV

basis bhv
Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) zijn gewone werknemers. Ze komen in actie als er in het bedrijf iets gebeurt: er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is een ontruiming nodig. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is of als er iemand flauwvalt. De BHV-ers zorgen dat bij een ontruiming iedereen op een veilige manier het gebouw kan verlaten.

In deze cursus leer je alles over de functie van bedrijfshulpverlener. Na afronding ontvang je een geldig NIBHV-certificaat. De cursus wordt gegeven door gecertificeerde, enthousiaste instructeurs met veel praktijkervaring.

U leert op een laagdrempelige wijze de noodzakelijke Hulp te verlenen, zoals reanimeren, hoe de hulpverleningsdiensten te alarmeren, hoe een begin van brand te bestrijden, ontruimen en hoe samen te werken met brandweer-, politie- en ambulancepersoneel. Alle onderdelen worden theoretisch en praktisch nagebootst.

Doelgroep

De basiscursus heeft als doelgroep medewerkers van uw bedrijf die als bedrijfshulpverlener gaan functioneren en die nog niet eerder een opleiding hebben gevolgd voor bedrijfshulpverlener.

Aantal deelnemeers

Om alle deelnemers voldoende aandacht te kunnen geven, kunnen maximaal 14 personen hieraan deelnemen.

Vooropleiding

Voor deze cursus is geen vooropleiding vereist, het enige wat wij verwachten is dat de cursist de Nederlandse taal beheerst.

Cursusduur & toets

De cursus bestaat uit twee lesdagen die doorgaans met een tussentijd van een week worden gehouden. Een lesdag is van 09.00 uur tot 17.00 uur. De cursus kan ook op zaterdag of in de avonduren worden gegeven.

Eén dag wordt besteed aan Eerste Hulp en Reanimatie en één dag aan brand en Ontruiming. Tijdens de cursus moet de cursist een aantal handelingen verrichten die door de instructeur worden beoordeeld.

Elke dag wordt afgesloten met een schriftelijke toets van het NIBHV. De toets bestaat uit 30 meerkeuze vragen. Bij een voldoende score ontvangt u voor elke toets een certificaat.

Bij het behalen van beide onderdelen ontvangt u ook een diploma van het NIBHV (geregistreerd), per onderdeel een certificaat en een z.g. BHV-pas. Ook bent u voor een jaar verzekerd tegen ongevallen en aansprakelijkheid!

De certificaten, het diploma en de pas hebben een geldigheid van 1 jaar. U kunt deze verlengen door de herhalingscursus te volgen.

Bij deze cursus is het lesmateriaal inbegrepen.

Herhalingscursus BHV en bediener AED

bhv herhaling
Om de kennis en vaardigheden van een BHV-er up to date te houden stelt het NIBHV als voorwaarde dat zowel de theorie als de vaardigheden jaarlijks opgefrist moet worden. Dit kan door het volgen van een ééndaagse cursus waar de stof en vaardigheden op een frisse manier worden herhaald. Als u de herhalingscursus niet volgt, verloopt de geldigheid van het diploma en de BHV-pas.

In de herhalingscursus worden dezelfde competenties getoetst als in de gewone cursus. De inhoud van de cursus wordt ieder jaar aangepast aan de actualiteit.

Doelgroep

Iedereen die in het bezit is van een geldig BHV diploma kan deelnemen aan de herhalingscursus. Het maakt niet uit bij wie u dit diploma hebt behaald.

Aantal deelnemers

Om alle deelnemers voldoende aandacht te kunnen geven, kunnen maximaal 14 personen hieraan deelnemen.

Vooropleiding

Om aan deze herhalingscursus BHV te kunnen deelnemen, moet in het bezit zijn van een geldig BHV diploma.

De Cursus

De herhalingscursus is zo ingericht dat de theorie op hoofdzaken wordt behandeld en er praktijk gericht wordt geoefend. Ook wordt er aandacht geschonken aan nieuwe ontwikkelingen en wordt er een bepaald wisselend thema behandeld. Er is geen toets aan de herhalingscursus verbonden.

De ontwikkelingen op het gebied van medische handelingen verricht door leken inzake hartproblemen hebben de laatste tijd een grote vlucht genomen. Tijdens de herhalingscursus leren wij u om te gaan met de Automatische Externe Defibrillator (AED). Bij een snelle toepassing van dit apparaat heeft een (hart) slachtoffer 70% kans om te overleven!

Cursusduur

De herhalingscursus duurt 1 dag van 09.00 uur tot 17.00 uur. De cursus kan ook op zaterdag of in de avonduren worden gegeven.

Certificering

De instructeur beoordeelt u op deze dag. Sluit u de dag af met een goed resultaat dan ontvangt u na enige tijd een certificaat en een BHV-pasje met een aantekening AED. Ook bent u voor een jaar verzekerd tegen ongevallen en aansprakelijkheid!

De geldigheid van het diploma is 1 jaar.

Aanvullende informatie

Kijk bij tarieven voor onze actuele prijzen. Lees ook onze cursus voorwaarden door. Hierin kunt u belangrijke informatie vinden over onze cursussen.


• Basiscursus BHV - EHBO -Ploegleider - Reanimatie
• Herhalingscursus BHV - EHBO -Ploegleider - Reanimatie
• In-Company trainingen
• Ontruimingsplannen & -oefeningen
• Workshop omgaan met kleine blusmiddelen
• E-learning
• VCA
ASAP - As safe as possible
De Els 5
7361 ED Beekbergen

@: info@assafeaspossible.nl
T: 055 50 60 201
M: 06 533 699 67